Galerie

 
Tadasana (Berghaltung)
Tadasana (Berghaltung)
 
Shirshasana - Variation (Kopfstand)
Shirshasana - Variation (Kopfstand)
 
Adho Mukha Shvanasana (Nach unten schauender Hund)
Adho Mukha Shvanasana (Nach unten schauender Hund)
 
Chakrasana (Rad) halbe Umkehrstellung
Chakrasana (Rad) halbe Umkehrstellung
Der Baum und das OMVrikshasana (Baum)Setubandhasana (Schulterbrücke)Halasana (Pflug)NamastéShirshasana (Kopfstand)Die Krähe - KakasanaNatarajasana (Tänzerin)Purvotthasana (Schiefe Ebene)

Aktuelles

Anmeldung
Yogakurse
info@yoga-dayadevi.de 
Pilateskurse
sabse161082@web.de